Polska i inne narody nie będą mogły wybierać, co zrobić ze swoimi lasami? Chce tego Unia Europejska.

by admin

Polska i inne narody nie będą mogły wybierać, co zrobić ze swoimi lasami? Chce tego Unia Europejska.

 

Jak podaje „Nasz Dziennik”, Bruksela wyraziła zainteresowanie odebraniem krajom członkowskim możliwości podejmowania decyzji o gospodarce leśnej. Planowana jest zmiana traktatów, która przeniosłaby gospodarkę leśną z gestii poszczególnych narodów do Unii Europejskiej jako całości.

Wyniki badania polskich lasów mają być wkrótce opublikowane w „Nasz Dziennik”.

Kraje członkowskie UE nie podejmą decyzji w sprawie swoich lasów.
„Nie ma granicy żarłoczności Unii Europejskiej. Tym razem unijny establishment chce przejąć kontrolę nad gospodarką leśną. To po prostu kolejny aspekt życia państwowego, który biurokraci chcą nakazać z Brukseli i chcą to zrobić jak najszybciej.” czytamy teraz w opublikowanym w środę wydaniu gazety.

Valiphotos / Pixabay

Pozytywną opinię wydała Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego o zmianie traktatów, która przesunęłaby leśnictwo ze sfery kompetencji narodowych do sfery kompetencji wspólnych UE.

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka powiedział „ND”, że ten wariant jest niezwykle ryzykowny. Według niego, gospodarka w polskich lasach może być prowadzona skutecznie tylko przy pomocy polskich leśników.

Aby proponowane zmiany w traktatach stały się rzeczywistością, musi dojść do konsensusu wśród wszystkich narodów członkowskich.

 

Źródło: PAP / tk

 

Leave a Comment